Ekološki način pridelave hrane

 

EKOLOŠKI NAČIN PRIDELAVE IN PREDELAVE HRANE

 

Ekološko kmetijstvo je sodoben način gospodarjenja. Temelji na naravnih metodah in kroženju snovi brez uporabe kemičnih sredstev, brez uporabe lahko topnih mineralnih gnojil, brez uporabe gensko spremenjenih organizmov, brez uporabe sintetičnih dodatkov v krmilih in brez kakršnih koli zdravljenj živali s kemoterapevtiki.

Produkti tega kmetijstva so živila z visoko kakovostno prehrambeno vrednostjo, ki so temelj našega zdravja.

Ti pridelki in živila so pridelana in predelana:

 

Borovnice

brez uporabe lahkotopnih mineralnih gnojil,

Borovnice

z uporabo naravnih metod za zatiranje bolezni, škodljivcev in plevelov,

Borovnice

brez uporabe gensko spremenjenih organizmov,

Borovnice

brez uporabe nevarnih kemičnih aditivov in po naravnih postopkih,

Borovnice

brez uporabe ionizirajočega sevanja,

Borovnice

z upoštevanjem predpisanih pravil.

 

Kmetijski pridelek je dovoljeno označevati z označbo ''ekološki'' in uporabiti določen znak, če je zanj izdan certifikat.

 

Kaj je certifikat?

 

Je uraden dokument, ki ga izda kontrolna organizacija (pri nas izvaja ta nadzor ena izmed dveh kontrolnih organizacij, ki delujeta v okviru Kmetijskega zavoda Maribor) s katerim se potrjuje skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, živil in krmil z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo.

Če je na živilu oznaka ''ekološki'', mora biti certifikat na vpogled pri prodajalcu.

 

H KMETU PO EKOLOŠKO PRIDELANO HRANO!

 

Pod vplivom združenj ekoloških kmetov, strokovnjakov, politikov in medijev se je ekološka pridelava razširila. Največ kupcev gre po ekoizdelke v ekološke trgovine, na tržnice, nekateri pa se ponje odpeljejo na deželo k ekološkim kmetom. Zaradi konkurence je tržna usmeritev razvila elitizem, zato ekoizdelki niso vsem cenovno dostopni. Nekateri so tudi trikrat dražji od konvencionalnih. Majhni proizvajalci lahko preživijo le, če se pridružijo večjim.

Z večanjem ponudbe in povpraševanja dobiva pridelava ekoizdelkov že razsežnosti industrije, kjub temu pa ponudba ostaja nedostopna večini prebivalcev v razvitem svetu.

 

VRAČANJE K NARAVI

 

Tudi politiki so sčasoma začeli sprejemati ukrepe za omejitev škode takšnega intenzivnega kmetovanja in začeli spreminjati načine kmetovanja. Zavest napredne tehnološko razvite družbe se spet vrača k naravi. Vendar pa smo pri teh izboljšavah v naši državi šele pri začetkih. V Evropski uniji so uvedli t. i. sonaravno kmetovanje. Kmetovalce spodbujajo k odločitvi za takšen način kmetovanja na različne načine.

 

"KONTROLA JE DOBRA, ZAUPANJE JE BOLJŠE!"

 

Strokovnjaki svetujejo pozornost pri nakupu. Preglejte certifikate in oznake na živilih, zaupajte pa tudi svojim občutkom in čutilom. Ekološke kmetije, pridelke in živila kontrolirajo nadzorne službe, ki so neodvisne od združenj ekoloških kmetov. Ta kontrola se opravi najmanj enkrat letno. Kontrolor pregleda celotno dokumentacijo, obdelovalne površine, hlev, skladišča ... Po potrebi lahko vzame tudi kakšen vzorec in ga da v analizo. Če je kontrola pozitivna, dobi kmetija certifikat, za proizvode pa lahko uporabljajo oznake, kot sta pri nas ekoznak in biodar, v tujini pa ernte, biodyn, bioland in drugi. Za proizvode iz biološko-dinamične pridelave pa se že od leta 1928 uporablja blagovna znamka DEMETER.

 

Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, iz leta 2001 natančno določa kakšni so cilji ekološkega kmetijstva. Poudarek je na:

 

Borovnice

ohranjanju rodovitnosti tal,

Borovnice

kroženju hranil,

Borovnice

pridelavi zdravih živil,

Borovnice

zaščiti naravnih življenjskih virov,

Borovnice

mineralni obremenitvi okolja in varovanju le-tega,

Borovnice

varstvu energije in surovin.

 

NASVET:

 

Za pokušnjo in nakup ekoloških pridelkov obstaja veliko razlogov. Ekološko pridelana živila so zdrava kakovostna živila, polnovrednega okusa, ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov, živali so iz ekološke reje in celoten postopek od njive do prodajnih polic je kontroliran. Z nakupom ekoloških pridelkov spodbujamo ekološko pridelavo in predelavo ter tako tudi pripomoremo k varovanju našega okolja.

 

EKOLOŠKE KMETIJE

 

Te kmetije danes obsegajo 3 odstotke vseh kmetijskih površin v Sloveniji svoja živila ekopridelave (sadje, zelenjava, zelišča, ...) ponujajo na ekotržnicah po Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Celje), v specializiranih prodajalnah z zdravo prehrano, v večjih trgovskih centrih, nekaj pa prodajo tudi doma. Ekotržnica v Ljubljani v letu 2005 deluje ob sredah, petkih in sobotah.

Več informacij o eko kmetijah bo na voljo v kratkem.

 

1.

 

Ekološka kmetija OSREDKAR

 

Naslov oziroma naziv ekološke kmetije:

Osredkar

Ime in priimek lastnika:

Janez Šinkovec

Naslov:

Češnjice 6, 1223 Blagovica

Telefon:

01/ 7234024

Ekološki pridelki/izdelki kmetije:

buče, češnje, fižol, jagode, korenje, krompir, orehi, repa, vrtnine, slive, govedo, jagenjčki, telički.

 

Ekološke pridelke/izdelke prodajajo stalno:

 

Borovnice

na EKO tržnici v Ljubljani,

Borovnice

doma.

 

Certifikat za ekološko pridelavo/izdelavo: prvič pridobljen leta 2002 in nato vsako leto.

 

 

2.

 

Ekološka kmetija ŽIVETI Z NARAVO

 

Naslov oziroma naziv ekološke kmetije:

Živeti z naravo

Ime in priimek lastnika:

Stanko in Stanka Valpatič

Naslov:

Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva

Telefon:

03/ 5763303

E-pošta:

kmetija.narava@volja.net

Ekološki pridelki/izdelki kmetije:

čemaž v olivnem olju, bazilika in rukola v olivnem olju, pirine testenine, pšenične testenine, pirina moka, buče hokaido in cukini, bob, fižol.

 

Ekološke pridelke/izdelke prodajajo:

 

Borovnice

v trgovinah ''K naravi'' in na pokriti tržnici v Ljubljani,

Borovnice

ob sobotah na tržnici v Celju in Kopru ter ob petkih na EKO tržnici v Mariboru,

Borovnice

doma.

 

Certifikat za ekološko pridelavo/izdelavo: prvič pridobljen 2000/2001 in nato vsako leto.

 

 

3.

 

Ekološka kmetija URBANČ

 

Naslov oziroma naziv ekološke kmetije:

Urbanč

Ime in priimek lastnika:

Štefan Urbanč

Naslov:

Račja vas 24, 8263 Cerklje ob Krki

Telefon:

07/ 4969246

Ekološki pridelki/izdelki kmetije:

rž, pira, oves, ajda, proso, prosena kaša.

 

Ekološke pridelke/izdelke prodajajo:

 

Borovnice

v trgovinah,

Borovnice

na tržnicah,

Borovnice

doma.

 

Certifikat za ekološko pridelavo/izdelavo: prvič pridobljen 2001 in nato vsako leto.

 

 

4.

 

Ekološka kmetija PETERNELJ

 

Naslov oziroma naziv ekološke kmetije:

Peternelj

Ime in priimek lastnika:

Pavel Peternelj

Naslov:

Žirovski vrh Svetega Antona 9, 4224 Gorenja vas

Telefon:

04/5181210; 041/527914

Ekološki pridelki/izdelki kmetije:

krompir, pesa, korenček, stročji fižol, gom.zelena, kumare, peteršilj, bučke, grah, zelje, čaj, zelišča, arnika, borovnice, jagode, češnje, jabolka, hruške, sokovi.

 

Ekološke pridelke/izdelke prodajajo:

 

Borovnice

na tržnici v Ljubljani in v Naklem

Borovnice

doma.

 

Ekološke pridelke/izdelke ponujajo pod blagovno znamko BIODAR.

Certifikat za ekološko pridelavo/izdelavo: prvič pridobljen leta 2002 in nato vsako leto.

 

 

5.

 

Ekološka kmetija OPREŠNIK

 

Naslov oziroma naziv ekološke kmetije:

Oprešnik

Ime in priimek lastnika:

Marija Oprešnik

Naslov:

Zeče 17, 3255 Buče

Telefon:

051/248847; 050/622389

E-mail:

marjanaopresnik@gmail.com

Ekološki pridelki/izdelki kmetije:

sezonsko sadje, ajdova in koruzna moka, fižol, buče.

 

Ekološke pridelke/izdelke prodajajo:

 

Borovnice

doma

 

Ekološke pridelke/izdelke ponujajo pod blagovno znamko BIODAR.

 

 

6.

 

Ekološka kmetija PLAHUTA

 

Naslov oziroma naziv ekološke kmetije:

Plahuta

Ime in priimek lastnika:

Dean Plahuta

Naslov:

Marezige 6, 6273 Marezige

Telefon:

05/6551320; 040/800322

Ekološki pridelki/izdelki kmetije:

oljčno olje, pšenica, pšenična moka, koruzna moka, grozdje, fige, kaki.

 

Ekološke pridelke/izdelke prodajajo:

 

Borovnice

na tržnici v Ljubljani,

Borovnice

doma.

 

Certifikat za ekološko pridelavo/izdelavo: prvič pridobljen leta 1999 in nato vsako leto.

 

 

© ® ™ 2005, DEBORA, Ljubljana. ''Najhrana'', ''najzdravje'' in ''najhrana za najzdravje'' so zaščitene znamke Debore, Ljubljana.
©2004, 2005 DEBORA, LJUBLJANA
DEBORA, založništvo in promocija kulture, d.o.o., Lipahova ulica 23, 1000 Ljubljana.
Elektronska pošta: info@debora.si, tel.: 01/242 99 00, 01, 04, 05, faks: 01/242 99 06.

Spletna stran www.najhrana.si in vse, kar je na njej in v knjigi NAJHRANA ZA NAJZDRAVJE, je zaščiteno po Zakonu o avtorski pravici. Kakršnakoli objava in razpolaganje na kakršenkoli način z deli besedila ali s celotnim besedilom je dovoljeno edinole na podlagi pisnega dovoljenja nosilca avtorske pravice Debore, d.o.o., Ljubljana.