Znak 'varuje zdravje'

 

Varuje zdravjeZnak ''VARUJE ZDRAVJE'' podeljuje Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije izbranim živilom in jedilnikom, ki ustrezajo normativom za ocenjevanje živilskih izdelkov in jedilnikov,. Oblikovan je kot stiliziran srček, obkrožen s črko Q, pod katerim je napis VARUJE ZDRAVJE. Ta znak nosijo živila oziroma jedilniki, ki vsebujejo malo maščob, nasičenih maščobnih kislin, malo holesterola, imajo nizko vsebnost soli in sladkorja, nizko energijsko vrednost ter veliko prehranske vlaknine.

 

Znak lahko nosijo samo pakirana živila, ki omogočajo pravilno vsakoletno kontrolo in sledljivost izdelka. Znak lahko pridobijo domača in tuja živila, ki odgovarjajo normativom in jih lahko kupimo v slovenskih trgovinah. Proizvajalci in uvozniki morajo prošnji za pridobitev znaka priložiti tudi potrebne analize pooblaščenega laboratorija.

 

Vsa živila, ki nosijo znak ''VARUJE ZDRAVJE'', morajo imeti na embalaži tudi navedene hranilne snovi, s poudarkom tistih, zaradi katerih je živilo pridobilo znak.

Prijave živil in jedilnikov zbira Društvo za zdravje srca in ožilja, ustreznost pa potrdi Komisija za podelitev pravice do uporabe znaka ''VARUJE ZDRAVJE'', ki jo sestavljajo priznani slovenski strokovnjaki s področja zdravstva in prehrane:

 

prof. dr. Dražigost Pokorn,
doc. dr. Verena Koch,
prof. dr. Božidar Žlender,
dr. Marija Adamič,
Marina Pavčič.

 

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije vsako leto kontrolira živila z že podeljenim znakom ''VARUJE ZDRAVJE'', tako da ta živila ponovno pošlje v analizo v laboratorij Inštituta za varovanje zdravja RS.

 

Normativ za ocenjevanje živilskih izdelkov

 

sestavina

oznaka

dovoljena vrednost v 100g oz. ml živila

maščoba

nizka vrednost

brez

< 3g / 100g
< 1,5g / 100 ml
< 0,5g / 100 g / ml

nasičena maščoba

nizka vrednost


brez

<1,5g / 100 g
< 0,75g / 100 ml
10% E
< 0,1g / 100g / ml

holesterol

nizka vsebnost

brez

< 20mg / 100g
< 10mg / 100ml
< 0,005g / 100g / ml
za obe oznaki se zahteva:
največ 1,5g nasičenih mašč. kislin / 100 g
največ 0,75g nasičenih mašč. kislin / 100 ml10% E

sladkor

brez

< 0,5g / 100g / 100 ml

natrij

nizka vsebnost
zelo nizka vsebnost
brez

<120mg / 100 g
< 40mg / 100g
< 5mg / 100 g

prehranske vlaknine

veliko prehranskih vlaknin

> 4g / 1MJ energije živila

energija

nizka vrednost

brez

< 40 kcal (170kJ) / 100g
< 20 kcal (80 kJ) / 100 ml
< 4 kcal (17 kJ) / 100 ml

 

Normativ za ocenjevanje jedilnikov

 

sestavina

dovoljena vsebnost

maščobe

< 30% glede na energijsko vrednost

nasičene maščobne kisline

< 10% glede na energijsko vrednost

holesterol

< 100 mg / 1000 kcal (4200 kJ)

sol (natrij)

< 800 mg / 1000 kcal (4200 kJ)

 

V Evropski uniji se že nekaj let pripravlja jedilnik o funkcionalnih živilih, ki bo odpravil številne reklame o tako imenovanih zdravih živilih. Komisija za podeljevanje pravic do uporabe znaka ''VARUJE ZDRAVJE'' se je na evropske smernice odzvala že lani (leta 2004) in tudi že delno prilagodila svoj pravilnik o podeljevanju varovalnih živil novim evropskim smernicam.

 

Znak ''VARUJE ZDRAVJE'' je lahko za varovalna živila le simbol ali metoda za promocijo zdravja in zdrave prehrane med ljudmi. Bistvo simbola je predvsem promocija zdravih prehranjevalnih navad.

 

Znak je med Slovenci postal zelo cenjen, kar se kaže v zanimanju pridelovalcev, predelovalcev in trgovcev hrane za podelitev tega znaka. Zakaj, lahko le ugibamo!

 

© ® ™ 2005, DEBORA, Ljubljana. ''Najhrana'', ''najzdravje'' in ''najhrana za najzdravje'' so zaščitene znamke Debore, Ljubljana.
©2004, 2005 DEBORA, LJUBLJANA
DEBORA, založništvo in promocija kulture, d.o.o., Lipahova ulica 23, 1000 Ljubljana.
Elektronska pošta: info@debora.si, tel.: 01/242 99 00, 01, 04, 05, faks: 01/242 99 06.

Spletna stran www.najhrana.si in vse, kar je na njej in v knjigi NAJHRANA ZA NAJZDRAVJE, je zaščiteno po Zakonu o avtorski pravici. Kakršnakoli objava in razpolaganje na kakršenkoli način z deli besedila ali s celotnim besedilom je dovoljeno edinole na podlagi pisnega dovoljenja nosilca avtorske pravice Debore, d.o.o., Ljubljana.